top of page

TARIEVEN

Het inschrijfgeld bedraagt € 50,= (per nieuwe productie).

De vaste bijdrage/contributie bedraagt € 45,= per maand en dient maandelijks voldaan te worden middels overmaking per bank. De totale bijdrage per productie is derhalve €500,-. Dit ongeacht het instapmoment (zie reglement).

WAT BIEDEN WIJ?

1. M-workx werkt met een professioneel team. Zij zijn allen afgestudeerd aan de Dansacademie of het Conservatorium.

2. Buiten het werken naar een productie toe, starten we het productiejaar met lessen in zang, dans en spel. Hierdoor krijg je de mogelijkheid, tijd en ruimte om je te ontwikkelen. Dit alles in een ontspannen sfeer. Ontspanning zorgt tenslotte voor de meeste groei!

3. We voeren onze productie elk jaar 2 tot 3 keer op in Theater De Leest in Waalwijk onder begeleiding van een live orkest!

4. Voor alle leden geldt dat zij geen extra kosten betalen voor 2 werkweekenden, foto's van de voorstelling, video opname en een geluidsregistratie van de voorstelling. De afname/het gebruik van consumpties op de betreffende locatie(s) is wel voor eigen rekening.

REGLEMENT

 

• De vaste bijdrage per productie bedraagt € 500,- (€ 50,- inschrijfgeld + 10 termijnen van € 45,- contributie) en dient voldaan te worden middels overmaking per bank: 

NL12 INGB 0008 2681 81 o.v.v. voor- en achternaam. Het is mogelijk om per productie in termijnen te betalen doch in ieder geval in totaal € 500,- ongeacht het moment van aanvang van het lidmaatschap. In de bijdrage is inbegrepen dat leden geen extra kosten betalen voor 2 werkweekenden (behoudens consumpties), foto's van de voorstelling, dvd-opname en geluidsbanden van de live-registratie van de voorstelling.

• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging, waarbij de bijdrageverplichting doorloopt tot het eind van de productie. Dus bij tussentijdse opzegging is toch het gehele jaarbedrag verschuldigd.

​​

• De repetities vangen aan om 20.00 uur en duren in principe tot ca. 22.15 uur. We repeteren op dinsdagavond in de grote zaal van verenigingsgebouw ‘De Ouwe Toren’. Toetreding geschiedt alleen na auditie (zang, spel en dans). Het bestuur kan, in overleg met het creatief team, besluiten om per individueel geval van de leeftijdsnorm af te wijken.

​​

• Het lidmaatschap is vrijwillig echter niet vrijblijvend. Met betrekking tot de repetities zijn de regels voor de leden:
Het is belangrijk dat je er elke repetitie bent. Een musical is een groepsgebeuren, waarbij iedereen nodig is. Als er leden niet zijn, stagneert daardoor ook het repeteren voor alle anderen. Vlak voor de uitvoeringen worden er nog extra repetities en enkele doorloop-repetities ingepland, waarbij je natuurlijk ook aanwezig moet zijn. Hiervan krijg je van ons tijdig de data door. Zorg dat je op tijd aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen beginnen. Naast de reguliere repetities en extra repetities wordt er 2x per productieperiode een werkweekend gehouden. De leden dienen dit gehele weekend aanwezig te zijn.

 

• Als je toch een keertje verstek moet laten gaan, dan graag tijdig afmelden.

• Bij afwezigheid is het aan jou om de gemiste stof zelfstandig eigen te maken via de gemaakte studiebanden (of opnames van mede M-workers) en de opgenomen dansfilmpjes.

• Als je een aantal keer zonder afmelding of zonder geldige reden wegblijft, neemt het bestuur hierover contact met je op.

• Als je een rol krijgt, zorg je er natuurlijk voor dat je deze op tijd kent. 

• Bij de repetities (zang, spel en dans) raden we je aan makkelijk zittende kleding en schoenen draagt waar je je goed in kunt bewegen.

 

• De leiding staat altijd open voor aan- en/of opmerkingen c.q. suggesties in het belang van de musicalgroep (dit liefst per e-mail of buiten de repetitietijd).

• Bij uitvoeringen dragen we kleding en accessoires die door M-workx wordt verstrekt (wijzigingen voorbehouden) waarbij de dan verplicht te dragen zwarte dansschoenen eventueel via M-Workx aangeschaft kunnen worden.

bottom of page